Untitled Page

Charakteristika

AGRA Brtnice, a.s.vznikla k 1.7.2013 přeměnou ze Zemědělského družstva Brtnice a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6903

AGRA Brtnice, a.s. hospodaří v podmínkách Českomoravské vrchoviny v jihovýchodní části okresu Jihlava a části okresu Třebíč. Jedná se o členitý, kopcovitý terén s průměrnou roční teplotou 6,4 stupně Celsia a s průměrným ročním úhrnem srážek kolem 600 mm. Nadmořská výška se pohybuje od 400 m – 650 m (průměr cca 580 m nad mořem). Hospodářský obvod společnosti se rozprostírá v 13-ti katastrálních územích obcí okresu Jihlava (Brtnice, Jestřebí, Uhřínovice u Jihlavy, Panská Lhota, Dolní Smrčné, Komárovice, Příseka, Cerekvička, Rosice u Cerekvičky, Kněžice u Třebíče, Rychlov u Kněžic, Sokolíčko a Střížov) a jednom katastrálním území okresu Třebíč, (Bransouze).

 

Předmět podnikání

Zemědělská výroba, opravy silničních vozidel, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zámečnictví, nástrojařství, kovářství, podkovářství, obráběčství, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

 

Základní údaje

 • výměra zemědělské půdy …………… 2220 ha
  • z toho orná půda …………………… 1730 ha
 • počet akcionářů …………………………… 173
 • počet zaměstnanců ……………………… 90

Zastoupení plodin

 • obiloviny ……………………………………. 880 ha
 • řepka ………………………………………… 230 ha
 • krmné plodiny ……………………………… 1 116 ha

Stavy hospodářských zvířat:

 • skot celkem 2 500 ks
 • z toho krávy 1 000 ks
 • prasata celkem 3 700 ks
 • z toho prasnice a kanci 300 ks

Organizační a řídící struktura

 

Hospodářské vedení (management):

Ředitel společnosti (prokurista): Ing. Karel Kašík
Jedná jménem společnosti a zastupuje ji v souladu s přísl. ust. ZOK a se stanovami společnosti
Je nadřízen hlavnímu agronomovi, mechanizátorovi a ekonomovi, řídí pořízení investic a živočišnou výrobu, která je rozdělena do čtyř středisek:
- Farma VKK Uhřínovice (krávy, telata a výkrm býků),
- Farma odchovu jalovic Panská Lhota
- Farma chovu prasat Brtnice
- Výroba krmiv Uhřínovice
Zootechnici: Věra Patryová, Karel Pikolon, Jaroslav Nechvátal, ing. Miroslav Caha a Jana Kružíková

 

Rostlinná výroba:

Hlavní agronom (vedoucí RV): Ing. Jaroslav Vychyta
Řídí a organizuje rostlinnou výrobu, která je soustředěna do dvou středisek (Brtnice a Panská Lhota)
Ing. Karel Vrzal – ved. střediska Brtnice, evidence půdy
Ing. Stanislav Mitiska - ved. střediska Panská Lhota
Lucie Vychytová – technik RV

 

Mechanizace, dílny, sklad a služby:

Mechanizátor, vedoucí dílen a služeb: Jiří Píša
Řídí a organizuje činnost opravárenství v dílnách, údek záskobování, dopravu, stavební údržbu a údržbu technologií ŽV.
Vedoucí skladu: Zdeněk Novotný
Skladník: František Salát

 

Ekonomika:

Ekonom (prokurista) : Jiří Vorlíček, DiS.
Jedná jménem společnosti a zastupuje ji v souladu s přísl. ust. ZOK a se stanovami společnosti. Řídí a organizuje činnost ekonomického úseku, vede majetkovou a právní agendu společnosti.
Účetní: Jana Smolíková, Emílie Kružíková, Jitka Kašíková

 

Statutární a kontrolní orgány družstva

 

 Představenstvo:

Ing. Jaroslav Vychyta – předseda představenstva
Ing. Stanislav Mitiska – místopředseda představenstva
Josef Zelený – člen představenstva
Ing. Karel Vrzal – člen představenstva
František Hos – člen představenstva
Jiří Vorlíček, DiS. – člen představenstva
Jiří Píša – člen představenstva

 

 Dozorčí rada:

Ing. Josef Kovář – předseda dozorčí rady
Ing. Josef Šindelka – člen dozorčí rady
Jiří Vorlíček – člen dozorčí rady

 

 Prokuristé:

Jiří Vorlíček, DiS. 
Ing. Karel Kašík